Děkujeme všem účastníkům, především přednášejícím, za jejich zájem a těšíme se na setkání na dalších akcích. Také děkujeme za Vaši veskrze pozitivní zpětnou vazbu. Poděkování rovněž směřujeme hlavnímu partnerovi akce, SÚS Pardubického kraje.

Organizační tým KDSCOST Action TU1208 ve spolupráci s Katedrou dopravního stavitelství Univerzity Pardubice pořádá:

GPR Roadshow Pardubice

Použití georadaru ve stavebním inženýrství

25. května 2017, Pardubice

Seminář je zaměřen na rozšíření povědomí odborné veřejnosti o technologii georadaru (GPR) a jeho aplikaci v oblasti stavebního inženýrství. Cílem není pouze propagovat GPR technologii, ale také upozornit na úskalí a omezení jejího užití v různých aplikacích. Přednášky budou zajištěny převážně odborníky, kteří jsou zapojeni do akce TU1208 programu COST, z ČR i ze zahraničí. Obdobné akce byly organizovány již v minulosti i v jiných zemích EU. Jednacím jazykem bude čeština a angličtina. Účast na semináři je zdarma.

Semináře je možné se zúčastnit nejen jako běžný účastník, ale je zde možnost i prezentovat Vaše GPR vybavení v praktické části semináře. Také je možné distribuovat propagační materiály Vaší společnosti, vyvěsit poster nebo představit Vaše zkušenosti s technologií GPR v 15 nebo 30 minutové prezentaci.

Hlavní partner: SÚS Pardubického kraje