Použití
georadaru ve stavitelství

Technický seminář

13. října 2022, Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Pardubice

Vážení řečníci, vážení hosté, děkujeme za Vaši účast na uskutečněném semináři a těšíme se na další setkání (nejen) v souvislosti s využitím GEORADARU.

O semináři

O semináři

Technický seminář je zaměřen na použití georadaru (GPR) a dalších metod elektromagnetické detekce primárně ve stavitelství a je spoluorganizován Univerzitou Pardubice (DFJP, KDS) a společností GEFOS a.s. (zastoupení výrobců IDS a Leica Geosystems v ČR).

Cílem je uskutečnit setkání uživatelů GPR a zástupců společností/organizací využívajících výsledky GPR průzkumu/diagnostiky. Součástí bude prezentace GPR vybavení a ukázka měření.

Seminář navazuje na akci GPR Roadshow Pardubice, konanou na DFJP UPCE v roce 2017.

Řečníci

Příspěvek přislíbili následující přednášející

Tomáš Belov

Mgr. Tomáš Belov

G IMPULS Praha spol. s r.o.

3D georadarový průzkum
 

Vladislav Borecký

Ing. Vladislav Borecký, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Využití GPR na Katedře dopravního stavitelství UPCE
 

Michal Dabrowski

Dr. Ing. Michal Dabrowski

Leica Geosystems Sp. z o.o.

Georadary a detekční systémy od společností Leica Geosystems a IDS GeoRadar

Jan Filipovský

Jan Filipovský

Roadscanners Central Europe s.r.o.

Použití georadaru v silničním stavitelství
 

Jiří Hlavatý

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

ŘSD

Použití georadaru na stavbách ŘSD
 

Michal Janků

Ing. Michal Janků, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu

Využití georadaru při diagnostice mostů
 

Filip Kobrle

Ing. Filip Kobrle

GEFOS a.s.

Georadary a detekční systémy od společností Leica Geosystems a IDS GeoRadar

Jiří Synek

Ing. Jiří Synek

SÚS Pardubického kraje

Využití georadarové technologie v silničním hospodářství Pardubického kraje

Ivan Šír

Ing. Ivan Šír

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Zkušenosti projektanta s výstupy GPR měření
 

Jakub Štainbruch

RNDr. Jakub Štainbruch, Ph.D.

INSET s.r.o.

Zkušenosti s diagnostikou dopravních staveb pomocí GPR
 

Jan Tomáš

Ing. Jan Tomáš

GEFOS a.s.

Georadary a detekční systémy od společností Leica Geosystems a IDS GeoRadar

Program

Zde je program našeho semináře
(Změna programu vyhrazena)

Registrace

Zahájení akce, přivítání účastníků, představení univerzity

Univerzita Pardubice, GEFOS

Filip Kobrle

Georadary a detekční systémy od společností Leica Geosystems a IDS GeoRadar
Ing. Filip Kobrle, Ing. Jan Tomáš, Dr. Ing. Michal Dabrowski

GEFOS a.s., Leica Geosystems Sp. z o.o.

Vladislav Borecký

Využití GPR na Katedře dopravního stavitelství UPCE
Ing. Vladislav Borecký, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Přestávka, občerstvení

Praktická ukázka měření a výstupu dat

Univerzita Pardubice, GEFOS, Leica Geosystems

Jiří Hlavatý

Použití georadaru na stavbách ŘSD
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

ŘSD

Jakub Štainbruch

Zkušenosti s diagnostikou dopravních staveb pomocí GPR
RNDr. Jakub Štainbruch, Ph.D.

INSET s.r.o.

Michal Janků

Využití georadaru při diagnostice mostů
Ing. Michal Janků, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu

Přestávka na oběd

Jiří Synek

Využití georadarové technologie v silničním hospodářství Pardubického kraje
Ing. Jiří Synek

SÚS Pardubického kraje

?

3D georadarový průzkum
Mgr. Tomáš Belov

G IMPULS Praha spol. s r.o.

Ivan Šír

Zkušenosti projektanta s výstupy GPR měření
Ing. Ivan Šír

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Jan Filipovský

Použití georadaru v silničním stavitelství
Jan Filipovský

Roadscanners Central Europe s.r.o.

Výstupy provedeného měření, diskuse

GEFOS, Leica Geosystems

Občerstvení

Prohlídka laboratoří ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě DFJP UPCE

Místo

Místo konání akce a fotogalerie

Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Pardubice

Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a představuje unikátní specializované pracoviště pro výuku a výzkum v oblasti technických oborů souvisejících s dopravou. VVCD disponuje učebnami a laboratořemi s moderním vybavením a speciálními, mnohdy jedinečnými technologiemi. Poskytuje zázemí pro laboratorní výuku na DFJP a je střediskem experimentální činnosti ve výzkumných projektech a zakázkách smluvního výzkumu.

Registrace

Na akci již není možné se registrovat.

Kontaktujte nás

Jsme vám k disposici na následujících kontaktech.

Ing. Vladislav Borecký, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Adresa

Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika

Telefonní číslo

+420 466 036 194

Ing. Filip Kobrle

GEFOS a.s.

Adresa

Kundratka 17, 180 82 Praha-Libeň, Česká republika

Telefonní číslo

+420 602 461 652